• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/zeynal.aydn@hotmail.com
 • https://www.twitter.com/zeynal.aydn@hotmail.com

Rehberlik Servisi

            OKULUMUZDA REHBERLİK
            
          Okulumuzda öğretim faaliyetleri dışında öğrencilerin gelişimine uygun ortam sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince önleyici, yönlendirici, uyum sağlayıcı, geliştirici, bütünleştirici, aydınlatıcı ve problem çözücü rehberlik yapılır. Öğrencilere açık ve dürüst davranılarak, sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur. Öğrencilerin her türlü eğitimi ve gelişimi için uygun ortam yaratılır. İlişkiler karşılıklı saygı, güven, samimiyet, içtenlik ve gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürülür. İstedikleri her konuda yargılanmadan ve koşulsuz dinlenir. 
            Psikolojik yardım alan bireyler ne kadar problemli olurlarsa olsun bir hasta gibi değil, normal birer insan olarak kabul edilirler ve bundan dolayı psikolojik danışma hizmetleri her konuda tüm bireylere açık olarak sunulur.
            Psikolojik danışma hizmetlerinde bireyleri eleştirme, yargılama ve değerlendirmenin kesinlikle yeri olmadığı gibi, kendisi hakkında karar alma ve kendisine yön verme hak ve sorumluluğu danışanların kendilerine bırakılır.
            
             ÖĞRENCİYİ TANIMA
           
             Öğrenci ile ilişkisi olan anne, baba, öğretmen, yönetici, rehber öğretmen v.b’nin öğrenciyi tanımasına çalışılır. Öğrencide davranış değişikliği meydana getirmede en önemli ve işlevsel görevi üstlenen öğretmenin öğrenciyi, öğrencilerin de kendilerini tanımasına yardım edilir.
 Bireyin kendi kendine tutarlı ve yerinde kararlar verebilmesi, sorunlarını çözebilmesi, ancak kendini iyi tanıması ile gerçekleşebilir.

            BİREYSEL REHBERLİK
           
           Bireyin olumlu bir şekilde çevresine uyum sağlamasına, bireyin kendini anlamasına ve kabul etmesine, kendi özel problemlerine göre özel bir yardımda bulunarak bireyin kendini tanımasına, fiziki ve sosyal çevresini gerçek boyutlarıyla idrak ederek kendi yeteneklerini imkanları içinde en iyi şekilde kullanabilmesine, hayatta karşılaşacağı problemleri tek başına çözebilecek düzeyde ve zenginlikte davranış hazinesi kazanmasına, içinde bulunduğu güç durumlara karşı dayanıklı hale gelmesine, özel kabiliyetlerini bulup çıkartılmasına ve bu kabiliyetlerin geliştirilmesine yardım edilir.
             Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
             Bireysel rehberlik etkinliklerinde öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.
             Öğrenci herhangi bir sorun ifade ettiğinde, öğrencinin, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmesine, sorununu çözme çabasında yardım edilir.
             EĞİTSEL REHBERLİK
             
            Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına göre gerekli ve bireye uygun bir öğretim planı hazırlayarak, öğrencilere çalışma, öğrenme yollarının ve motorlarının kavratılmasına ve bunların okunan derslerden daha önemli bir amaç olduğunun bilincine varılmasına çalışılır.
            Öğrencinin büyüme ve gelişme süreci içinde eğitimde esas alınması gereken temel ihtiyaçları olan kişisel ve sosyal, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarında her yönüyle tüm olarak gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yönelik çalışmalar yapılır.
            Eğitsel gelişim alanında öğrenciye belli yeterlilikler kazandırılmaya, öğrenmesini kolaylaştırmaya, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmeye ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmaya çalışılır.
            Öğrencilerin okul seçmelerine seçtikleri okulda uygun sınıfa yerleştirilmelerine veya uygun bölüme yönelmelerine yardım edilir.
            Okula yeni kayıt yaptıran bireylerin okula uyumlarının hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardım edilir.
             Öğrencilerin seçtikleri sınıfta veya bölümde karşılaştıkları sorunların çözümüne yardım edilir.
             Öğrencilerin bireysel farklılıklarına da dikkate alarak ulaşabilecekleri en üst başarı seviyesine ulaşmalarına yardım edilir.
            Öğrencilere etkili öğrenme ve verimli ders çalışma teknikleri ve okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yapılır.
           
              MESLEKİ REHBERLİK
            
             Mesleki Rehberlik:”Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılır.
            Meslek ve iş sahibi olmanın temelinde yer alan  psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım edilir.
            Öğrenciye ilgi alanlarını, yeteneklerini ortaya koyma, kullanma, geliştirme ve bu yetenekleri kullanma ve geliştirmelerine yardım edilir.,
            Bireyin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken kendi özellikleri ile mesleğin özellikleri  doğrultusunda sağlıklı, doğru ve isabetli karar verebilmesi sağlanır.
            
             ÖĞRENCİ VE VELİ SEMİNERLERİ
            
            Öğrenci ve velilere yönelik yerel düzeyde bilinçlendirme amaçlı seminerleri düzenlenir. Bu seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde, konu ile ilgili uzman kişilerce veya psikolojik danışmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Yapılacak seminer ve grup çalışmalarından örnekler:
TEOG sınav sistemi, 
Öğrenme ve motivasyon, 
Verimli ders çalışma yöntemleri 
Sınav kaygısı ile başetme
Meslekî yönelim,
Öfke kontrolü,
Ergenliğe geçişte yaşanan sorunlar
İletişim,
           
            SINIF/ŞUBE  REHBER ÖĞRETMENLİĞİ
             
            Okulumuzda etkili bir sınıf/şube öğretmenliği sistemi uygulanır. Okulumuzdaki Sınıf/şube öğretmenliğinin amacı; rehberlik servisinin öğrencileri her konuda aydınlatıcı ve tatmin edici çalışmalar yapmasına yardımcı olmak ve öğrencilerin bireysel takibini sağlamaktır. Her sınıfın dersine giren öğretmenlerden bir tanesi Öğretmenler Kurulunda Rehberlik Servisinin de görüşü alınarak sınıf/şube öğretmeni olarak belirlenir ve rehberlik servisinin koordinasyonunda çalışmalarını yaparlar.
            Sınıf/Şube öğretmeni, sorumlu olduğu sınıfın karşılaştığı sorunlarla birinci planda ilgilenen kişidir. Sınıfına ait gözlemleri, karşılaştığı problemleri ve sınıfın belirlediği ihtiyaçlarını aylık değerlendirme raporlarına kaydedip öğrenci dosyalarını rehberlik servisine sunar. Böylece de öğrenciler ve sınıflar ile rehberlik servisi arasındaki koordinasyonu sağlar.
 • Sınıfın temizliği, düzeni, oturma planını, derslerin ve etütlerin işlenişiyle ilgili planların takibini yapar.
 • Sınıfa ait TEOG, vb. deneme sınav sonuçlarını analiz eder ve değerlendirir. TEOG vb. analiz raporlarını inceleyerek sınıfın genel başarısı hakkında öğrencileri bilgilendirir.
 • Puan artış ve azalmalarını inceleyerek derslerdeki başarı değişimlerini takip eder.
 • Öğrenci hedefleri ile alınan puanlar arasındaki ilişkiyi dikkate alarak hedeften uzaklaşan öğrencilere başarılarını artırarak hedeflerine ulaşmaları, ya da hedeflerini başarı seyrine göre yeniden belirlemeleri konusunda yardımcı olur.
 • Başarısızlık durumlarında bunların sebeplerini tespit ederek ilgili birimlerle görüşür.
 • Sınıfın devamsızlık durumlarını inceler, devamsızlık alışkanlığı olan öğrenciler ile görüşerek devamsızlık nedenlerini öğrenmeye çalışır ve onlarla bu problemi yaşamaması için ona yardımcı olur
 • Öğrencilerin ders çalışma faaliyetlerini kontrol ederek haftalık ve aylık çalışmaları birebir takip eder.
 • Danışmanı olduğu Sınıfın derslerine giren öğretmenlerle görüşerek sınıfın genel durumu hakkında öğretmenlerin gözlemine başvurur.
 • Danışmanı olduğu sınıfın velilerine, öğrencileri hakkında bilgi verir. Velilere gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunur.
 • Öğrencilerin yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun ders içi ders dışı faaliyetlere katılmalarını sağlar.
 • Sınıftaki öğrencilerinin her türlü problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Gerektiğinde danışman rehbere götürür.
 • Öğrencilerin başkaları ile iyi ilişkiler kurmaları, davranış ve çalışmalarında daha başarılı olmaları için yol gösterir.
 
KOZAN KOLEJİ MARŞI


Bağlantılar