• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/zeynal.aydn@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/zeynal.aydn@hotmail.com

LİSE

LİSE EĞİTİMİMİZ

            Lise eğitimimizde; bireyin eğitimi sırasında kazandığı bilgi, beceri ve donanımı ile onun hedeflediği yükseköğrenime girmeleri ve iyi bir meslek elemanı olarak yetiştirilmeleri öncelikli hedefimiz olup, gelecek kuşaklar yaşayacakları çağa uygun, milli ve manevi değerleri güçlü, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilir.

            Vatandaşlık bilinci geliştirilerek, ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarının gerektirdiği yetenekler, beceriler ve donanım kazandırılmaya çalışılır.

            Bireyin kendi potansiyelini ve yaratıcı gücünü keşfetmesine yardımcı olunur. İnsani gelişimi, içinde yaşadığı topluma duyarlılığı ve uyumu arttırılır. Toplumda var olan sorunlara yönelik sahip oldukları meziyetleri ve yenilikçi fikirleri geliştirme fırsatı verilir.

            Bunun yanında, özellikle uygulamalı eğitim ile öğrendiklerini gerçek hayata uygulayabilme kapasiteleri arttırılmaya çalışılır, günün koşullarına göre yeni bilgi ve teknolojileri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha üretken olmaları ve kazandığı nitelikler ile iyi üretici ve tüketiciler olmaları sağlanır.

           

Lise eğitimizde dersler;

1.Konuyla yakından ilgili, sınıf ortamında tartışma ortamına daha fazla yer verilerek klasik ders sunumunun dışına da çıkılarak, öğrenci düzeylerinde hitap ederek, tehdide ve cezaya başvurulmadan, öğrenciler takdir edilerek ve aynı zamanda eğlenceli hale getirilerek verilir.

2. Öğrenciler, baskısız ve kendilerini değerlendiren bir tarzda sürekli kalite odaklı çalışmaya yönlendirilir.

3. Her öğrencinin gelişimi kayıt altına alınır, zorunlu ödevler azaltılır ve sınıf çalışmalarına ağırlık verilir. Ders programları öğrencilerin kalite dünyasına göre hazırlanır

4. Verilen notlar başarısızlığı değil başarıyı temsil eder

5. Öğrencilerin kendilerini değerlendirme becerilerini kazanmaları sağlanır

6. Eğitim ve öğretim metodumuz ne kadar iyi olursa olsun, her zaman gelişmeye açıktır.

7. Öğrencilerin okula, “Okulu seviyorum, her gün okula gitmeyi dört gözle bekliyorum” • “Okulda benim için yararlı olduğunu düşündüğüm şeyler öğreniyorum” anlayışı ile gelmeleri sağlanır..

8. Eğitim kadrosu ve öğrenciler arasında tehdit ya da cezaya gereksinimi duyulmaz. Baskı ve zorlama yapılmaz. Tüm sorunlar, tehdide başvurmadan ve kimse kimseyi incitmeden, eğitim kadrosu ve öğrencilerin birbiriyle konuşmasıyla çözülür.

9. Derslerde işe yaramaz öğretim ve testlere yer yoktur. Öğretilenlerin yaşamda şimdi ya da daha sonra nasıl kullanılacağı açıklanır.

10.Öğrenciler gelişmeye yönelik çalışmak istediği sürece her notun arttırılması olasıdır.

11.Sınıfta sorun çıkaran öğrenciye olay anında mutsuz olup olmadığı sorularak başlanır. Herhangi bir tehdit ya da ceza olmadığından, sınıfta daha mutlu olmak için mutlu olmanın yolu aranır ve sorun çözülmeye çalışılır. Öğrenci, rahatsız edici tutumunu sürdürür ve çözüme yönelik çaba harcamayı reddederse mola odasına başvurulur.

12.Öğrencilere öğretilen konuyu değerlendirmeleri öğretilerek, öğrencilerden çalışmalarını değerlendirme yeteneklerini kullanmaları istenir.

13.Öğrenciler, öz değerlendirmelerine göre, sınava hazır olduklarında sınav yapılır.

14.Okulda herkesin olup biten her şeye yönelik sorumluluk alması sağlanır.

15.Eğitim kadrosu bazı öğrencileri, öğrenmek istemedikleri şeyler için cezalandırmaya değil, tüm öğrencilerin istediği eğitimi almasına uğraşır.

15.Öğrencinin ne zaman, nasıl verimli ders çalışacağı, nasıl öğreneceği ile ilgili tüm velilerin de öğrenmesi ve bilgilenmesi sağlanır.
16.Öğrencinin öğrenme stili (bilgiyi nasıl öğrendikleri, öğrenme biçimlerindeki farklılıklar vb.), öğrencinin daha verimli bir şekilde nerede ve nasıl ders çalışacağı ile ilgili öğrenci ve veliler için envanter oluşturulur ve öğrencinin nasıl öğreneceğine ilişkin verimli ders çalışma stratejileri geliştirilir ve daha doğru çalışma yöntemlerine sahip olması sağlanır.

17. Öğrencilerin bilgi, beceri ve düşünce tarzlarını geliştirecek, onların hayal güçlerini ve eleştirel düşünebilme yetilerinin geliştirilmesi sağlanır. Ortaöğretim eğitiminde akademik öğrenim daha ön plana çıkar ve öğrencilere daha çok akademik çalışmalar yaptırılır. Çeşitli şekillerde problem çözme çalışmaları yaptırılır. Bağımsız olmaya ve birlikte çalışmaya yönlendirilir.

18.Öğretmenlerce öğrencilerin gelişimlerini takip etmek amacıyla etütler, birebir dersler, sınavlar ve performans değerlendirme çalışmaları yapılmasının yanında; öğrencilerin gelişimleri izlenerek onların kendi gelişimini izlemesine, zaman içerisinde gerçekte ne öğrendiklerini ortaya koymalarına fırsat verilir.

19.Velilerle iletişim kurulur ve onlardan “katılım ve geri bildirim almak yoluyla bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin aktarılması sağlanır.

20.Her bir öğrenciye iyi bir vatandaş olmak için gerekli olan temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar kazandırılmaya çalışılır. Öğrencilerimize karşılaşacakları sorunları çözmede, toplum değerlerine uyum sağlamada ve toplum kurallarını uygulamada temel yeterlikler kazandırılarak nitelikli bir birey olarak yetişmeleri sağlanır.

20. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda temizlik ve hijyen kurallarına önem verir.

21.Öğrenciler gerek akademik, gerek spor ve kültürel alanlarda, gerek AB projeleri ve  Ulusal Destek Servisleri tarafından, E-Twinning Hayat Boyu Öğrenme Proje çalışmalarına teşvik edilerek proje çalışmalarına katılmaları sağlanır
KOZAN KOLEJİ MARŞI


Bağlantılar