• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/zeynal.aydn@hotmail.com
  • https://www.twitter.com/zeynal.aydn@hotmail.com

Eğitim FelsefemizVİZYONUMUZ

Kozan Koleji Eğitim Kurumları olarak: aklın ve bilimin ışığında; ilkeli, erdemli, ahlaklı, çalışkan, milli ve manevi değerleri bilen, geliştiren ve sahip çıkan "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür"  bireyler yetiştirmede ve Türkiye´yi bilgi toplumu olmaya yönlendirmede ´´Öncü´´ kuruluşlardan birisi olmaktır...

  MİSYONUMUZ

Kozan Koleji Eğitim Kurumları olarak yaşama saygılı, Milli, Manevi ve Evrensel değerleri benimseyen, kendini tanıyan, sorunlara farklı bakış açısı getiren, okumayı araştırmayı seven; eleştirel düşünebilmeyi alışkanlık edinen, kendini sürekli yenileyen, geliştiren, özgür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, bilimi sadece alıp kullanan değil,üreten ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1) Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır.

2) Her öğrencimiz öğrenebilir ve sevilir. Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekâyı aktif hale getirebilmektir.

3) Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.

4) Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur.

5) Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve iyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız.

6) İyi bir eğitim öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar çeşitliliği de gerektirir. Öğrencilerimize  bir  birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz. “Okulumuzun her öğrencisi bizim için kıymetlidir”

7) Bizim için “Cezasız disiplin, çağdaş bir yaklaşımdır.” Disiplin, toplu yaşama kurallarına uyum,  insana saygı ve başarının ilk basamağıdır

8) Biz birbirimize ve kendimize güveniriz. Farklılıklarımızın bilincindeyiz ve bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanıyoruz. Birbirimizi anlıyor, farklılıkları ve görüş ayrılıklarını bir zenginlik olarak kabul ediyoruz.

9) Okul olarak çocuklarınıza sunacağımız aile ortamı, nezaket, dikkat ve hassasiyetin öğrencilerin beklediği büyük hedeflerle alakalı olacağına inanıyoruz.

10) Biz;“Sevgi”, “Hoşgörü”, “Dürüstlük”, “Adalet”, “Bilgelik ve girişimcilik” esasına dayalı gönülden eğitim-öğretim yaparız.

11) Biz; öğrencileri okula başladığı ilk günden, istediği bir üniversiteye yerleştirinceye kadar onun akademik, sosyal, kültürel gelişimini hep birlikte adım adım izleriz, her konuda destek sağlarız ve hiçbir öğrencimizi kendi haline bırakmayız.

 

 EĞİTİM FELSEFEMİZ

 Kurumumuzda “sevgi”, “hoşgörü”, “dürüstlük”, “adalet”, “bilgelik ve girişimcilik” esasına dayalı gönülden eğitim-öğretim yapılır.

Kurumumuzda araştıran, sorgulayan, yaparak -yaşayarak öğrenen ve öğrendiği bilgileri en üst noktaya taşıyan, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanan, girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek başlıca hedefimizdir.

Eğitim ve öğretim sürecinde, yapılan her iş ve sunulan her hizmette daima ‘kalite’ esas alarak eğitim alanında en iyilerin arasında yerini alma anlayışı içinde, anasınıfından ilkokula, ortaokula ve ortaöğretime ve sonrasında yükseköğrenimi takiben yaşama atılacak gençlere hayatta gerekli olacağına inandığımız donanımı kazandırarak, bireyin kendine özgü kişiliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır.

 

 YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okulumuzda okuma, yazma,  konuşma ve dinleme becerilerini kazandırmaya yönelik bir programla yabancı dil öğretimi yapılır. İngilizce dersleri, sınıf içi oyun, şarkı gibi çeşitli aktivitelerle eğlenerek öğretilir.

Okulumuzda her sınıf seviyesinde İngilizce dersleri haftada 6-8 saat yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığının kaynak kitaplarının yanında, yabancı kaynak kitaplar da kullanılır.

 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİMİZ

 Okul öncesi eğitimde amacımız çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.

Kurumumuzda çocuklara yaptırılacak tüm etkinlikler, somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirmesine yöneliktir.

Sınıflarımız ergonomik olup, anasınıfında; evcilik ( drama) merkezi, sanat merkezi, kütüphane merkezi, müzik ve jimnastik merkezi bulunmaktadır.

  İLKOKUL EĞİTİMİMİZ

İlkokul eğitimi; bireyin eğitilme sürecinin ilk basamağını, düzenli öğrenmeye attığı ilk adımı ve öğrencinin gelecekteki öğrenimi ve başarısının temelini oluşturur. Bunun için okulumuzda yaratıcı, motive edici, gerçek dünyayla ilişkili ve eğlenceli öğretim programları uygulanır.
Sınıflar akıllı tahtalar ve internet ulaşımı ile güçlendirilmiş, projeksiyon ve klima donanımı ile öğrencilerin kaliteli eğitim alabilecekleri şekilde tasarlanmıştır.

ORTAOKUL EĞİTİMİMİZ

 Ortaokul eğitiminde; öğrencilerin bilgi, beceri ve düşünce tarzlarını geliştirecek, onların hayal güçlerini ve eleştirel düşünebilme yetilerinin geliştirilmesi sağlanır. Ortaokul eğitiminde akademik öğrenim daha ön plana çıkar ve öğrencilere daha çok akademik çalışmalar yaptırılır. Çeşitli şekillerde problem çözme çalışmaları yaptırılır. Bağımsız olmaya ve birlikte çalışmaya yönlendirilir.

 LİSE EĞİTİMİMİZ

Lise eğitimimizde; bireyin eğitimi sırasında kazandığı bilgi, beceri ve donanımı ile onun hedeflediği yükseköğrenime girmeleri ve iyi bir meslek elemanı olarak yetiştirilmeleri öncelikli hedefimiz olup, gelecek kuşaklar yaşayacakları çağa uygun, milli ve manevi değerleri güçlü, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilir.

 KAYIT POLİTİKAMIZ

       
      Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen veliler randevu alarak öğrenciyle birlikte okula gelirler. Velilere, okulun eğitim felsefesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilir ve okul içerisindeki bölümler gezdirilir. Veli ve öğrenci Okul Müdürü/ Okul Müdür Yardımcıları ile tanıştırılır. Okul Müdürü, Veli ve PDR Uzmanının da bulunduğu ortamda öğrenci ile bireysel görüşme yapılarak öğrenci hakkında bilgi edinilir. Olumlu sonuçlanan görüşme sonrasında kontenjan dâhilinde ön kayıt işlemi gerçekleştirilir. Kesin Kayıt işlemleri için istenen ”Kayıt Belgeleri” ve “Ödeme Planı” veliler tarafından tamamlandıktan sonra kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.(İlkokul Kayıtlarında; İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. Maddesindeki hükümlere uyulur.)      

 

Kayıtla İlgili Diğer Hükümler:

 1.Öğrenci okula devam ederken kaydın iptalini istenirse ilk yarıyılın eğitim ücreti alınır. İkinci yarıyılda 2(iki) hafta ve daha fazla devam ederse ikinci yarıyıl eğitim ücreti tam alınır.

 2.Kardeş indirimleri; kayıt ayındaki toplam eğitim ücretinden %10 kardeş indirimi uygulanır. Öğrencinin kardeş indirimi haricinde okulca yapılan Bursluluk Sınavı sonucunda %10 dan fazla indirimi varsa en yüksek indirim oranı uygulanır, ayrıca kardeş indirimi uygulanmaz.

 3.Geçmiş ders yılına ait eğitim ücretinin tamamını kapatmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Öğrencilerin kayıtlarını yenileme son günü 20 Haziran’dır. Bu tarihine kadar kaydını yenilemeyen öğrencilerin yerine yeni öğrenci kaydı yapılır. Öğrencinin kaydının yenilenmesi sorumluluğu veliye aittir.

 

  ETÜTLER

 Okulumuzda öğrencilerimizin akademik, yabancı dil ve eksik kazanımlarını geliştirmeleri veya temel ders saatleri içerisinde anlatılan konuların pekiştirilmesi ve daha iyi anlayabilmelerini sağlamak için okul idaresi ve rehber öğretmenler tarafından belirlenen programlar dâhilinde hafta içi hafta sonu ortaokul öğrencilerine LGS, lise öğrencilerine TYT-YKS etüdü yapılır.

Normal derslerde olduğu gibi etüt derslerine katılmak zorunludur

 KONU TAMAMLAMA DERSLERİ

Tüm sınıflarda deneme sınavları sonucunda her öğrencinin eksik olduğu konular belirlenerek, okul yönetimi, ders öğretmeni ve rehber öğretmenlerce planlanan proğrama göre konu tamamlama dersleri yapılır. 
Konu tamamlama dersleri akşam 16:30-18:00 arasında yapılır.

 TEST ÇÖZÜM SAATLERİ

Öğrencilerin eksiklerini gidermek, yeteri kadar çalışılmamış ya da unutulmuş konuları pekiştirmek ve soru çözme hızlarını ve netlerini yükseltmek için tüm sınıflara haftada veya ayda bir test çözüm saatleri yapılır. Test çözüm saatleri hazırlanan proğrama göre hafta sonu veya saat 16:30-18:00 arasında yapılır. 

  BİRE BİR DERSLER    

Aylık yapılan deneme sınav analizleri sonucunda öğrencilerin konu eksikliklerinde ve çözemediği sorularda sınıf veya ders öğretmenlerinin önerisiyle bire bir çalışmalar yapılır .

Bire bir dersler öğretmenlerin uygun saatlerinde ve bir proğrama göre, her öğrencinin yararlanacağı şekilde idare ve öğretmenlerle birlikte hazırlanır.        

 SOSYAL AKTİVİTELER VE EĞİTİM AMAÇLI GEZİLER

Okulumuzda;Cumartesi öğlene kadar Kur’ân-ı Kerîm, Futbol okulu, Jimnastik, hafta içi haftada 2-3 gün saat 16.30-18:00 arası Keman, Bağlama, Gitar, Satranç, Tiyatro, Tenis, İngilizce Konuşma kursları verilir. Bu kurslardan Keman, Bağlama, Gitar ve Tenis ücretlidir.

Müfredat programına bağlı olarak il-ilçe içi eğitim amaçlı geziler yapılır. Bu yolla, öğrencilerin çevresini araştırma, keşfetme ve gözlem yapma yetenekleri geliştirilir..

 BESLENME SAATİ VE YEMEK

Okulumuzdaki beslenme ve yemek hizmetleri, kurumumuz mutfak personeli tarafından okul mutfağında hazırlanarak sunulmaktadır.  

Aylık menülerimiz öğrenci isteklerine göre hazırlanmakta ve web sayfamızdan düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 İSTİŞARE TOPLANTILARI

Her hafta,  Okul Yönetim Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve okul müdürünün katıldığı bir istişare toplantısı yapılır. Toplantıda eğitim öğretimle ilgili önemli görülen konular görüşülür, analizi yapılır ve çözümü için gerekli tedbirler alınır. 

 ÖĞRENCİ BAŞARISININ TAKİBİ ve ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Eğitim koçluğu; öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir çalışma sistemidir. Öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmayı, yaşadığı/karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim koçu, kurumda veliyi ve öğrenciyi temsil eder;

 K12 NET KULLANIMI

Öğrenci ve velilerin ders programı, deneme sınav sonuçları, ders öğretmenleri, devam-devamsızlık durumları, etüt, ödev, rehberlik işlemleri, kişisel gelişimleri gibi ayrıntıları öğrenme imkân sağlayan internet tabanlı bir sistemdir

 VELİ ZİYARETLERİ

 Öğrencilerin evde çalışıp çalışmadıklarının öğrenilmesi ve düzenli bir şekilde takibi için öğrenci velileri ile görüşme yapmak üzere iş ya da ev ziyaretleri yapılır. Öğrencinin başarılı olması için gerekli işbirliği yapılır.

 DENEME SINAVLARI

Öğrencilerin bilgilerini kontrol amaçlı her sınıf düzeyinde ayda bir genel deneme sınavı, 15 günde bir de branşlar düzeyinde konu taraması yapılır.

  ÖZEL ÖDÜL SİSTEMİMİZ

Öğrencilerin okulu daha çok benimsemeleri ve sevmelerini sağlamak, sosyal-kültürel aktivitelerde daha çok görev alma isteklerini arttırmak, kendine güven duygularını geliştirmek, öğrenciler arasında olumlu rekabeti arttırmak, disiplin olaylarında azalmayı sağlamak, öğrencilerin okula ve hayata bakış açılarının değişmesini sağlamak ve ufuklarını açmak ve planlı proğramlı çalıştırmaya özendirmek için öğrencilere kurumumuz tarafından çeşitli özel ödüller verilir.

Bu Ödüller:1-Sınıf Öğretmeni Ödülü 2-Müdür Yardımcısı Ödülü 3-Okul Müdürü Ödülü 4-Yönetim Kurulu Ödülü, 5-Ayın Öğrencisi Ödülü’dür.

 OKUL GÜVENLİĞİ

Kurumumuzda öğrenciler; evinden ayrılma anından başlayarak tekrar evine gelinceye kadar geçen tüm aşamalarda, kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal bakımdan özgür hissetmeleri ve okulun her bir köşesinde, her bir öğrencinin, kendisini evinde olduğu gibi güvende hissetmesi sağlanır.

Okula giriş çıkışlar sürekli kontrol ve denetim altında tutulur.

 DERSLİKLER VE DİĞER İŞLİKLER

Okulumuzda sınıflar tam donanımlı ve rahat bir öğrenme sağlayacak şekilde olup, azami 24 kişiliktir ve derslik sistemi uygulanmaktadır.

 OKULUMUZDA REHBERLİK

Okulumuzda öğretim faaliyetleri dışında öğrencilerin gelişimine uygun ortam sağlamak, karşılaşılan güçlükleri gidermek ve gerekli önlemleri almak için okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince önleyici, yönlendirici, uyum sağlayıcı, geliştirici, bütünleştirici, aydınlatıcı ve problem çözücü rehberlik yapılır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik çalışmalar:

a)Öğrenciyi Tanıma b)Bireysel Rehberlik c)Eğitsel Rehberlik d)Mesleki Rehberlik

 SINIF/ŞUBE  REHBER ÖĞRETMENLİĞİ

Okulumuzda etkili bir sınıf/şube öğretmenliği sistemi uygulanır. Okulumuzdaki Sınıf/şube öğretmenliğinin amacı; rehberlik servisinin öğrencileri her konuda aydınlatıcı ve tatmin edici çalışmalar yapmasına yardımcı olmak ve öğrencilerin bireysel takibini sağlamaktır.

ÖĞRENCİ VE VELİ SEMİNERLERİ

Öğrenci ve velilere yönelik yerel düzeyde bilinçlendirme amaçlı seminerleri düzenlenir. Bu seminerler, tek bilgi paylaşımı şeklinde, konu ile ilgili uzman kişilerce veya psikolojik danışmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Yapılacak seminer ve grup çalışmalarından örnekler:

a)LGS sınav sistemi

b)TYT ve AYT sınav sistemi,

c)Öğrenme ve motivasyon,

d)Verimli ders çalışma yöntemleri

e)Sınav kaygısı ile baş etme

f)Meslekî yönelim,

g)Öfke kontrolü,

h)Akranlar arasında yaşanan sorunlar

ı)İletişim,

 

KOZAN KOLEJİ MARŞI


Bağlantılar